Šogad Kamolītis dejos Pirmdienās , Ceturtdienās- vakaros un Sestdienās- no rītiem, Laimdotas ielā 42!

Izmaiņas mēģinājumu laikos

Pirmdien, 02.12.2013. mēģinājums Laimdotas ielā
Tie, kuri brauc uz Somiju, nāk 18:00
Tie, kuri nebrauc uz Somiju, nāk 19:00
Mēģinājumi Ceturtdien (05.12.2013.) un Sestdien (07.12.2013.) Laimdotas ielā 42. nenotiek, sakarā ar braucienu uz Somiju
No 03.12.2013.-07.12.2013. mēģinam, kad iespējams ceļojuma laikā

Mēģinājumu laiki:

Vismazākie (3-4g.v.)
Pirmdien: 17.30- 18.00
Ceturtdien: 17.30- 18.00
Sestdien: 10.00-11.30
Vidējā grupa (5-6g.v.)
Pirmdien: 18.00-18.45
Ceturtdien: 18.00-18.45
Sestdien: 10.00- 11.30
Vecākā grupa (7-8g.v.)
Pirmdien: 18.45- 19.30
Ceturtdien: 18.45- 19.30
Sestdien: 11.30- 13.30
Lielā grupa (10-12g.v.)
Pirmdien: 19.30- 20.15
Ceturtdien: 19.30- 20.15
Sestdien: 11.30- 13.30

Protams, viss atkarīgs no pašiem dejotgribētājiem, ja kādā no vecuma grupām, atsaucība būs lielāka, kaut ko mainīsim mēģinājumu grafikā.
Jaunu dalībnieku uzņemšana, grupu mēģinājumu laikos