Vasaras deju nometne

Ik gadus bērnu deju kopa"Kamolītis" rīko vasaras deju nometni, kurā dejotāji papildina savas zināšanas, prasmes un vingrinās pieredzējušu pedagogu vadībā, mācās sadzīvot, attīsta sevī kreativitāti - spēju sadarboties un rēķināties ar citiem. Izklaide un zināšanu ieguve vienlaicīgi ļauj labi atpūsties